Podstawa prawna

  • Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
  • Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
  • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011 r.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.04.2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000937
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
  • Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych